alt image

נרשמים וביום ההרצאה (21.2) מקבלים למייל

קישור ישירות ל-ZOOM

הקישור ישלח ב-14:00 וב-17:45

(לעיתים המייל מגיע לספאם)

מלאו פרטיכם

שם פרטי
שם משפחה
מה הטלפון שלך?
מה המייל שלך? *

כל האמור כפוף להיבטים המשפטיים כפי שמופיעים 

באתר לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל  ובאתר לה"ב (לשכת ארגוני העצמאים בישראל) ובתקנונים המשתנים מעת לעת.

הרשמתך כאן מהווה אישור לקבלת דיוור והודעות טקסט מלשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל ע"ר 580321511 ומהווה הסכמתך להיכלל ברשימת תפוצת הדיוור ,
לרבות קבלת דברי פרסומת (בהתאם סעיף 30א' לחוק התקשורת, הידוע בכינוי "חוק הספאם") ומהווה אישור והסכמה בכתב (בהתאם לחוק הגנת הצרכן בכלל ובהקשר ל"מאגר אל תתקשר אלי") לקבל פניות מהלשכה, וביניהן פניות שיווקיות.
כל האמור לעיל בנוסף לאמור בתקנון המשתנה מעת לעת, באתר לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל.
להסכמה לקבלת פניות מהלשכה, ביניהן פניות שיווקיות, לחץ ' כן' - ' מאשר קבלת דיוור ופרסומות'
אם רישומך נעשה בטעות, או אינך מעוניינ/ת להמשיך ולקבל דיוור ופרסומות מלשכת היועצים העסקיים בישראל-
יש להודיע על בקשה להסרה למייל מזכירות הלשכה: [email protected] או לטלפון 03-6121268 או  לכתובת: רחוב לבונטין 12, תל אביב.
*באפשרותך להפסיק לקבל דיוור זה בכל עת, להסרתך מרשימת התפוצה יש ללחוץ כאן או במייל